Saturday, 02/07/2022 - 15:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tam Hiệp

Lịch kiểm tra giữa kỳ 1 - Năm học: 2021 - 2022

LỊCH KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

1. Lớp 6

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Thời điểm

tính giờ làm bài

Thứ bảy

20/11/2021

Chiều

Toán

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ hai

22/11/2021

Sáng

Công nghệ

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Mỹ thuật

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ ba

23/11/2021

Sáng

Ngữ văn

60 phút

10g 45' - 11g 45’

Thứ tư

24/11/2021

/

/

/

/

/

/

/

/

Thứ năm

25/11/2021

Sáng

HĐ trải nghiệm

60 phút

10g 45' - 11g 45'

Chiều

Khoa học tự nhiên

60’

15g 50' - 16g 50'

Thứ sáu

26/11/2021

Sáng

Lịch sử và địa lí

60’

10g 45' - 11g 45'

Chiều

GDCD

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ hai

29/11/2021

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ hai

06/12/2021

Sáng

Chương trình địa phương

45 phút

10g 45' - 11g 30'

=> Riêng Môn Âm nhạc, Tin học, Thể dục: thực hiện theo thời khóa biểu của lớp

2/ Lớp 7

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Thời điểm

tính giờ làm bài

Thứ bảy

20/11/2021

Chiều

Toán

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ hai

22/11/2021

Sáng

Công nghệ

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Mỹ thuật

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ ba

23/11/2021

Sáng

Ngữ văn

45 phút

10g 45' - 11g 30’

Chiều

Lịch sử

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ tư

24/11/2021

/

/

/

/

/

/

/

/

Thứ năm

25/11/2021

Sáng

Sinh

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Vật lý

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ sáu

26/11/2021

Sáng

Địa lý

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

GDCD

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ hai

29/11/2021

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

15g 50' - 16g 35'

=> Riêng Môn Âm nhạc, Tin học, Thể dục: thực hiện theo thời khóa biểu của lớp

3/ Lớp 8

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Thời điểm

tính giờ làm bài

Thứ bảy

20/11/2021

Chiều

Toán

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ hai

22/11/2021

Sáng

Công nghệ

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Mỹ thuật

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ ba

23/11/2021

Sáng

Ngữ văn

45 phút

10g 45' - 11g 30’

Chiều

Lịch sử

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ tư

24/11/2021

/

/

/

/

/

/

/

/

Thứ năm

25/11/2021

Sáng

Sinh

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Vật lý

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ sáu

26/11/2021

Sáng

Địa lý

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

GDCD

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ hai

29/11/2021

Sáng

Hóa học

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

15g 50' - 16g 35'

=> Riêng Môn Âm nhạc, Tin học, Thể dục: thực hiện theo thời khóa biểu của lớp

4/ Lớp 9

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Thời điểm

tính giờ làm bài

Thứ bảy

20/11/2021

Chiều

Toán

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ hai

22/11/2021

Sáng

Công nghệ

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Mỹ thuật

60 phút

15g 50' - 16g 50'

Thứ ba

23/11/2021

Sáng

Ngữ văn

45 phút

10g 45' - 11g 30’

Chiều

Lịch sử

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ tư

24/11/2021

/

/

/

/

/

/

/

/

Thứ năm

25/11/2021

Sáng

Sinh

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Vật lý

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ sáu

26/11/2021

Sáng

Địa lý

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

GDCD

45 phút

15g 50' - 16g 35'

Thứ hai

29/11/2021

Sáng

Hóa học

45 phút

10g 45' - 11g 30'

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

15g 50' - 16g 35'

=> Riêng Môn Âm nhạc, Tin học, Thể dục: thực hiện theo thời khóa biểu của lớp

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 9